LL17 ( Đen sọc)

Lưới bọc lưng ghế

Màu : đen sọc ngang nền đen ( sợi cứng)

(mẫu này áp dụng bọc cho các dòng ghế lưới TP, Giám đốc)

Còn các dòng ghế nhân viên bọc phải cộng thêm tiền 

Màu vải lưới này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể đậm hoặc nhạt hơn, khác biệt so với thực tế

Other products