LN17 ( Xanh da trời)

Lưới bọc nệm ngồi ghế

Màu : xanh da trời

Màu vải lưới này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể đậm hoặc nhạt hơn, khác biệt so với thực tế

Other products