Trang chủ Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

- Tất cả sản phẩm được cung cấp từ Công ty Đỉnh Phú sẽ được ghi đúng điều kiện bảo hành của nhà sản xuất và bảo hành đủ thời gian như thông tin đã cam kết. Điều khoản bảo hành được ghi chi tiết kèm sau thông tin chi tiết của sản phẩm

- Cần giữ lại chứng từ giao nhận hàng, hóa đơn và phiếu bảo hành, để trung tâm bảo hành tiện tra cứu thông tin

- Tất cả các thông tin về: 

    Xưởng sản xuất: C4/12LK Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

    Điện thoại: (028) 3758 3819 - 20 - Fax: (028) 3758 3821

    Mail: ghedinhphu@gmail.com